Lietošanas noteikumi un “Privātuma politika”

Auction www.www.fans.lv Internetveikala lietošanas noteikumi.

Internetveikals www.fans.lv pieder SIA „AquaPro”, reģistrēta LRUR ar Nr.40103152891, PVN reģistrācijas Nr. LV40103152891, Adrese Garozes ielā 1, Rīgā, LV-1004, turpmāk tekstā –Pārdevējs.

Lietojot www.fans.lv, tai skaitā pasūtot preces un veicot pirkumus www.fans.lv Jūs, turpmāk tekstā – Pircējs, automātiski piekrītat visiem www.fans.lv lietošanas, pirkšanas, apmaksas, piegādes, privātums, garantijas, garantijas atteikuma un līguma atteikuma noteikumiem, turpmāk tekstā – Noteikumi.

Pārdevējs patur tiesības mainīt šos lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.Vispārējie noteikumi.

1.1 Internetveikala www.fans.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz šīs vietnes saturu. Aizliegts izmantot vai pārpublicēt internetveikalā www.fans.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu.

1.2    Internetveikalā www.fans.lv attēlotais preču saturs, apraksts un cita informācija ir SIA „AquaPro” īpašums.

1.3    Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Aqua Pro” ir tiesīga nosūtīt Pircējam paziņojumus un atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi. Tāpat SIA „AquaPro” ir tiesīga nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.fans.lv,SIA „AquaPro” un to sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas vai nosūtot informāciju uz epastu: efans@fans.lv

1.4    Reālā preču pieejamība var atšķirties no www.fans.lv norādītās. Gadījumos, kad pasūtītā prece tomēr nav pieejama vai nav pieejama tādā daudzumā kā Pircējs ir pasūtījis un Pircējs atsakās no citu, līdzvērtīgu vai līdzīgu preču iegādes, Pārdevējs patur tiesības anulēt pasūtījumu bez atlīdzības Pircējam, informējot Pircēju un atgriežot samaksu par pasūtījumu, ja tāda ir veikta.

1.5    Internetveikalā www.fans.lv apskatāmo preču attēli var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai noskaidrotu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.fans.lv e-pastā efans@fans.lv vai pa tālruni +371 20110013.

1.6   Īpašumtiesību pāreja internetveikalā www.fans.lv  iegādātajām precēm no Pārdevēja Pircējam notiek šo preču Apmaksas brīdī.

 2. Pirkšanas un apmaksas noteikumi.

2.1    www.fans.lv piedāvāto preču pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību. Pircējam veicot pasūtījumu un izdarot pirkumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums, turpmāk tekstā – Līgums. Distances Līguma noteikumus regulē Latvijas Republikas Patērētāju tiesībuaizsardzības likuma (PTAL) 10 pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.255.

2.2    Veikt pasūtījumus ir iespējams internetveikalā www.fans.lv, pa telefonu +371 20110013, e-pastā efans@fans.lv.

2.3    Internetveikalā www.fans.lv ir iespējams noformēt pirkumu gan reģistrējoties un izveidojot savu privāto kontu, gan arī nereģistrējoties.

2.4    Visas cenas ir galīgas (pilnīgas) pasūtīšanas brīdī un tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā.

2.5    Cenās NAV iekļautas piegādes izmaksas.

2.6    www.fans.lv internetveikala pirkumu apmaksas veidi ir:

 • skaidrā naudā – pie preces saņemšanas veikalos FANS
 • norēķinu karte – veicot pirkumu www.fans.lv vai pie preces saņemšanas veikalos FANS
 • internetbankas pārskaitījums – veicot pirkumu www.fans.lv
 • bankas pārskaitījums uz SIA „AquaPro” kontu Nr. LV16HABA0551040339701, AS Swedbank – veicot pirkumu www.fans.lv saskaņā ar manuāli izrakstītu un nosūtītu rēķinu (rēķina apmaksas termiņš 3 dienas)
 • līzings. Pircējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

2.7    Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs saņemsiet šī pasūtījuma apstiprinājumu Jūsu norādītajā e-pastā un nepieciešamības gadījumā www.fans.lv personāls ar Jums sazināsies par pasūtījuma piegādes detaļām un izmaksām.

3. Piegādes noteikumi.

3.1   Pārdevēja noliktavā(s) pieejamo preču piegāde tiek veikta 1-3 darba dienu laikā.

3.2    Pasūtījuma piegādes izmaksas veido preču piegādes cenrādis.

3.3    Piegādes veidi ir sekojoši:
ar kurjerpasta piegādi uz norādīto adresi

jebkurā FANS veikalā

3.4    Līzinga gadījumā dokumentus var parakstīt tikai līzinga ņēmējs.

3.5   Saņemot preci, Pircējam ir pienākums pārliecināties, ka tā atbilst pasūtītajai kā arī vizuāli novērtēt preces ārējo izskatu un iepakojumu. Parakstot pavadzīmi Pircējs apliecina, ka saņēmis pasūtītajai atbilstošu preci atbilstošā iepakojuma kvalitātē.

3.6    Ja tiek piegādāta pasūtītajai neatbilstoša prece vai tiek atklāti iepakojuma vai preces vizuālie defekti, Pircējam ir pienākums 2 darba dienu laikā par minēto faktu informēt pārdevēju. Šādos gadījumos Pircējs un Pārdevējs cenšas vienoties par kādu no sekojošiem risinājuma variantiem:

 • Pasūtījums/pirkums paliek spēkā un prece paliek Pircēja īpašumā, taču Pārdevējs kompensē Pircējam iepakojuma vai preces vizuālos defektus vai preces neatbilstību pasūtītajai.
 • Pircējs un Pārdevējs vienojas par preču samainīšanu atbilstoši pasūtītajai. Šādā gadījumā Pircējs atgriež preci Pārdevējam (AquaPro SIA, Rīgā, Garozes 1, LV-1004) uz Pārdevēja rēķina un Pārdevējs nosūta Pircējam uz to pašu adresi tā pasūtījumam atbilstošu preci uz sava rēķina 5 dienu laikā pēc Pircēja atgrieztās preces saņemšanas.
 • Pasūtījums/pirkums tiek anulēts. Šādā gadījumā Pircējs atgriež preci Pārdevējam (AquaPro SIA, Rīgā, Garozes 1, LV-1004) uz Pārdevēja rēķina un Pārdevējs atmaksā Pircējam atgrieztās preces pirkuma summu un tās piegādes maksu 5 dienu laikā pēc Pircēja atgrieztās preces saņemšanas.

3.7    Ja Pircējs un Pārdevējs savstarpēji nevar vienoties par risinājumu, Pircējs var izmantot šajos noteikumos minētās Atteikuma tiesības vai vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar atbilstošu iesniegumu (PTAC veidlapa).

3.8    Lielgabarīta preces un preces, kuru svars pārsniedz 30 kg tiek piegādātas tikai līdz mājas (daudzdzīvokļu mājas) ārdurvīm. Šādā gadījumā Pircējam pašam jānodrošina preces ienešana mājā (uznešana dzīvoklī).

4. www.www.fans.lv privātuma noteikumi.

4.1    www.fans.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA „AquaPro” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
–       iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
–       netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu www.fans.lv izmantošanu).

4.2   Pircēju personas datus SIA „Aqua Pro” apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA „Aqua Pro” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

4.3    Iegādājoties internetveikalā www.fans.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA „Aqua Pro” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt.

4.4    SIA „AquaPro” nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, cik to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina www.fans.lv internetveikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

4.5    SIA „AquaPro” internetveikalā www.fans.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī trešajām presonām. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM, IZŅEMOT PASŪTĪJUMUS, KURI VEIKTI AR APMAKSAS VEIDU “LĪZINGS” UN KUROS JĀPĀRBAUDA PERSONAS DATI.

4.6    SIA „AquaPro” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču internetveikala www.fans.lv lietotājs paliks anonīms.

4.7    Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti internetveikalā www.fans.lv,izņemot fizisko personu datus, kļūst par SIA „Aqua Pro” īpašumu, kurus SIA „AquaPro” kā internetveikala www.fans.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem.

Sīkdatnes (cookies)

4.8    www.fans.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un internetveikala www.fans.lv plašākas izmantošanas iespējas.
4.9    Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.
4.10  SIA „AquaPro” un tās sadarbības partneri – trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai analizētu www.fans.lv apmeklētāju intereses, uzvedību, paradumus utml. Šīs analīzes mērķis ir sniegt katram www.fans.lv apmeklētājam piemērotāko saturu. Informācija, ko SIA „AquaPro” un tās sadarbības partneri – trešās personas var ievākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu, kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi.
4.11        Izmantojot internetveikaluwww.fans.lv, lietotājs piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei, piedāvājot personalizētus piedāvājumus.
4.12  Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
–      www.fans.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,
      www.fans.lv izmantošanas optimizēšanai,
–      reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,
      statistikas veidošanai par www.fans.lv apmeklētāju skaitu.
4.13  Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. www.fans.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos www.fans.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

5. Internetveikala www.www.fans.lv drošība

www.fans.lv izmanto vienu no pasaulē pazīstamākajiem droša pieslēguma protokoliem – SSL(SecureSocketLayer).Tas nozīmē, ka dati starp Jūsu datoru vai viedierīci un www.fans.lv serveri tiek nodoti šifrētā veidā. To, ka pieslēgums ir drošs, var atpazīt pēc slēdzenes simbola pārlūkprogrammas adreses rindā. SSL sertifikāta versija, ko izmanto www.fans.lvir atbilstoša tādu internetveikalu aizsardzībai, kurās lietotājs veic pirkumus un norāda savus datus. Veicot apmaksu par pasūtījumu www.fans.lv, visa norēķinu informācija tiek sniegta un saglabāta šo pakalpojumu nodrošinātāja uzņēmumadatu bāzē un SIA „Aqua Pro” nav pieejama.

6. Garantija

6.1    www.fans.lv pirktajām precēm ir spēkā ražotāja garantija. Šīs Garantijas termiņš un nosacījumi katrai precei ir individuāli.

6.2    Informācija par garantijas termiņu konkrētajai precei norādīta preces aprakstā vai to iespējams noskaidrot pajautājot www.fans.lv klientu konsultantam.

6.3    Ja Pircējs ir fiziska persona, tam, saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu ir tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas. Šis termiņš ir spēkā arī gadījumos, ja ražotājs attiecīgajai precei ir noteicis īsāku garantijas termiņu par 24 mēnešiem.

6.4    Ja Pircējs ir juridiska persona, tam,saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ir tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci saskaņā ar ražotāja noteikto garantijas termiņu

6.5    Garantijas prasījums ir spēkā tikai pilnībā apmaksātām precēm, tikai tad, ja tiek uzrādīts pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, bankas maksājums) un garantijas talons (ja tāds ir ticis izsniegts).

6.6    Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā tikai tad, ja prece izmantota tikai paredzētājam mērķim un paredzētajos apstākļos.

6.7    Garantija tiek nodrošināta veikalu Fans servisa centros.

6.8   Lai pieteiktu garantijas gadījumu, Pircējam jāaizpilda garantijas pieteikuma veidlapa, pievienojot pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju, un jānosūta uz fans@fans.lv, un Pārdevējs sniegs atbildi likumā paredzētajā kārtībā un termiņā.

6.8   Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā sekojošos gadījumos:

–       precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

       prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām

–       prece nav ekspluatēta vai kopta atbilstoši preces lietošanas instrukcijai

       prece vai tās daļa(s) ir saskrāpēta, salauzta, saplaisājusi, iekļuvis ūdens tam neparedzētajās vietās, ir pieļauta svešķermeņu iekļūšana preces iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

–       bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, smiltis, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

       precē redzamas patvaļīga, nekvalificēta remonta pēdas;

       dabiska, normāla preces nolietojuma gadījumos;

       ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas elementi, piederumi, rezerves daļas, kā arī izejmateriāli vai palīgmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci,

       ja prece ir izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem)

       preces nepareizas transportēšanas rezultātā.

–       garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.

       precēm netiek veikta obligātā regulārā apkope, kura ir norādīta preces instrukcijā, garantijas talonā vai tehniskajā pasē (piem. velosipēdiem).

6.9    Strīdus gadījumosPircējam ir tiesības griezties LR Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un risināt situāciju LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

7. Atteikuma tiesības

7.1    Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no Distances līguma (pirkuma www.fans.lv), neminot iemeslu. Atteikuma tiesības ir spēkā 14 dienas, sākot no brīža, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi preci valdījumā.

7.2    Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu ,tas jānosūta Pārdevējam e-pastā: efans@fans.lv kā arī 14 dienu laikā no šī Iesnieguma nosūtīšanas dienas jāatgriež prece Pārdevējam – Rīgā, Garozes ielā 1, LV-1004, SIA „AquaPro”, darba dienās no plkst. 10.00 – 18.00

7.3   Pircējs var atgriezt preci Pārdevējam, klātienē nogādājot to uz Pārdevēja norādīto adresi norādītajā darba laikā vai arī nosūtot to ar kurjerpastu.

7.4    Atgriežot preci Pārdevējam, Pircējs nodrošina atbilstošu iepakojumu preces transportēšanai.

7.5    Preces atgriešanas izdevumus Pārdevējam sedz Pircējs.

7.6   Pārdevējs, saņemotno Pircēja Iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā Pircējam atgrieztās preces iegādes cenu kā arī vislētāko iespējamo piegādes veidu.

7.7   Pārdevējam ir tiesības aizturēt pirkuma atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad tas ir saņēmis atgriezto preci.

7.8   Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs un Pircējs vienojas par citu maksāšanas līdzekli.

7.9    Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes reālā veikalā).

7.10  Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir tieši atbildīgs par preces lietošanu, atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

7.11  Atteikuma tiesības neattiecas uz Pircējiem, kuri ir juridiskas personas.

7.12  Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.

7.13 Atteikuma tiesības nav spēkā šādos gadījumos:

       Šo noteikumu sadaļas “Piegādes noteikumi” 7.1. punktā minētajos gadījumos.

       Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

       Prece tikusi izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizēta;

      Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

       Prece, tās īpašību dēļ, pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

       līgums noslēgts atklātā izsolē.

8. Citi noteikumi.

8.1    Jebkurš strīds, kas rodas starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

8.2    Ja strīdu starp patērētāju un pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs iesniedz pārdevējam rakstveida iesniegumu, kurā ir jānorāda:

  vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

–  iesnieguma iesniegšanas datumu;

  strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

8.3    Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus.

8.4    Ja pārdevējs  atsakās izpildīt patērētāja prasījumu vai patērētāju neapmierina pārdevēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, ja attiecīgajā jomā tāds ir izveidots;

Patērētāju strīdu risināšanas komisijā

tiesā.

Iesniegumu veidlapas:

> Fans internetveikala lietošanas noteikumi

> Garantijas pieteikuma veidlapa

> Atteikuma veidlapa

> Patērētāju tiesību aizsardzības likums

> Iesniegums PTAC Veidlapa

To top
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Attēls
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Stock
 • Pieejamība
 • Pievienot grozam
 • Description
 • Content
 • Svars
 • Izmēri
 • Papildus informācija
Click outside to hide the comparison bar
Salīdzināt