Padomi

Velosipēda lietošanas instrukcija

PAREIZA LIETOŠANA

Pirms sākt ekspluatēt velosipēdu, rūpīgi izlasiet velosipēda lietošanas instrukciju un pārliecinieties:

 • vai velosipēda montāža un regulēšana atbilst instrukcijas prasībām;
 • vai sēdeklis un stūre noregulēti atbilstoši Jūsu augumam un ir droši nofiksēti;
 • vai labi darbojas ātrumu pārslēgšanas un bremžu sistēma;
 • vai nav bojātas riepas un vai spiediens tajās atbilst uz riepu sāna norādītajam spiedienam;
 • vai visas skrūves un ātrās fiksācijas mehānismi ir cieši pievilkti;
 • vai esat iepazinušies ar visām satiksmes drošības prasībām.

Ražotājs nenes atbildību, ja velosipēds netiek izmantots pareizi.

 

Velosipēda montāžas, regulēšanas vai citus darbus, kuri pieprasa tehnisko vai specifisku kvalifikāciju, stingri iesakām veikt specializētos velosipēdu servisa centros/veikalos.

SVARĪGI! Ja Jūs ievērosiet visas instrukcijā minētās prasības, mēs garantējam, ka velosipēds darbosies uzticami un tas nodrošinās drošu Jūsu pārvietošanos!

 

DROŠĪBAS PRASĪBAS

 • Velosipēdam ir jābūt nokomplektētam ar baltu atstarotāju vai baltas krāsas lukturi priekšā un ar sarkanu atstarotāju vai sarkanu lukturi aizmugurē. Tas nodrošinās Jūsu drošību uz ceļa tumšajā diennakts laikā.
 • Pārbaudiet riepu stāvokli pirms katra brauciena. Pieļaujamais riepas gaisa spiediens norādīts uz riepas ārējās puses. Nepārsniedziet to un nebrauciet ar pārāk mazu spiedienu!
 • Pareizi noregulējot sēdekļa stutes un stūres iznesuma augstumu, sēžot uz velosipēda, kājai jābūt pilnībā iztaisnotai, zemei pieskaroties tikai ar kāju pirkstiem. Vai uzliekot papēdi uz pedāli, kad tas ir nolaists zemākajā pozīcijā, kājai ir jābūt viegli ieliektai.
 • Pārbaudiet, vai ir pareizi noregulēts sēdekļa stutes un stūres iznesuma augstums. Atcerieties, ka tos nedrīkst izvilkt augstāk par norādīto atzīmi.
 • Ja velosipēds ir nokomplektēts ar amortizējošo priekšējo dakšu vai aizmugurējās piekares amortizatoru, pirms katra izbrauciena pārbaudiet to amortizācijas kustību un stiprinājuma skrūves.
 • Labi iepazīstieties ar bremžu konstrukciju un to darbības principu.
 • velosipēds ir paredzēts braukšanai vienlaicīgi tikai vienai personai. Ražotājs neatbild par sekām, ja ar velosipēdu vienlaicīgi brauc vairāk par vienu personu. Ražotājs arī neatbild, ja velosipēds ir pārslogots, vai arī pārvadājamā krava nav pietiekami nofiksēta.
 • Pirms brauciena rūpīgi pārbaudiet dakšu un rāmi un pārliecinieties, ka nav plaisu vai locījumu.

STŪRE UN SĒDEKLIS

Ir svarīgi noregulēt stūres un sēdekļa pozīciju tā, lai Jūsu ķermeņa svars vienmērīgi sadalītos starp tiem. Tas ļaus Jums ērti braukt un viegli elpot.

Regulāri pārbaudiet vai stūres skruves ir nofiksētas. Nelietojiet velosipēdu ja kāda no skrūvēm ir bojāta vai ir pazaudēta.

SVARĪGI! Neizvelciet stūres iznesumu un sēdekļa stuti augstāk par norādīto atzīmi.

PEDĀĻI

Tiem ir viegli jāgriežas, tāpēc pedāļu asīm ir jābūt pareizi ieskrūvētām un labi pievilktām.

Ja pedāļi viegli negriežas, var būt nolietojušies iekšējie gultņi. Ieteicams tos nomainīt pret jauniem.

SVARĪGI! Nepareizi ieskrūvēti vai nepievilkti pedāļi var sabojāt klaņu vītni, kā arī izskrūvēties, tāpēc velosipēdu turpmāk nevarēs ekspluatēt, kā arī velosipēdists var sev vai citiem cilvēkiem radīt traumas.

ATCERIETIES! Kreisā un labā puse norādīta, ņemot vērā velosipēda braukšanas virzienu!

 

ĶĒDE

Velosipēdiem ar iekšējo pārnesumu rumbām, ķēdes spriegojumu pārbauda ar pirkstu, paceļot ķēdes apakšējo daļu. Tās kopējam vaļīgumam jābūt aptuveni 2,5 cm.

Velosipēdiem ar ārējiem pārnesumiem, ķēdes spriegojumu notur pārslēdzējs, bet ķede nevar būt par garu, kad netiek nospriegota.

Velosipēdiem ar iekšējo pārnesumu rumbām, un siksnas piedziņu ir jābūt noregulētam tikai un vienīgi specializētos servisa centros.

 

UZMANĪBU! Ķēde nolietojas, tāpēc tā periodiski ir jānomaina. Atbilstoši uzturot velosipēdu, ieteicams ķēdi nomainīt pret jaunu ik pēc 1000–2000 km. Ja ķēde netiks nomainīta, ātrāk nolietosies aizmugurējais zobratu bloks (kasete) vai aizmugurējais zobrats, kā arī priekšējais zobratu bloks!

SVARĪGI! Nepieļaujiet netīrumu uzkrāšanos uz ķēdes! Ķēde regulāri jānotīra un jāeļļo. Ķēdi var tīrīt ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem.

Pēc ķēdes notīrīšanas tā jāeļļo un vēl reizi ar drāniņu jānotīra eļļas pārpalikumi.

APLOCES, SPIEĶI UN RUMBAS

Pastāvīgi pārbaudiet aploču stāvokli, bet pamanot deformāciju vai plaisas, nekavējoties nomainiet.

 • Regulāri jāpārbauda spieķu spriegojums.
 • Nolūzušie spieķi jānomaina. Jūs riskējat gūt traumas!

SVARĪGI! Tikai velosipēdu meistars var pareizi nocentrēt riteni, iespieķot un nospriegot spieķus.

 

RIEPAS

Pareizi piepumpētas riepas atvieglo velosipēda ripošanu un pagarina to kalpošanas laiku.

 • Piepumpējiet riepas tikai līdz pieļaujamajam spiedienam, kurš ir norādīts uz riepas sāna.
 • Nebraukājiet ar nepilnīgi piepumpētām riepām. Tas padara grūtāku braukšanu un saīsina to ekspluatācijas laiku.

UZMANĪBU! Savlaicīgi nomainiet nodilušās riepas, tas nodrošinās Jūsu drošību ceļā.

 

CENTRA ASS UN KLAŅI

Jūsu velosipēds var būt aprīkots ar kompaktu monobloku (bloks) vai klaņa asi ar lodīšu gultņu mezglu (saliekams)

SVARĪGI! Monobloks ir viens no svarīgākajiem velosipēda mezgliem. Velosipēda ekspluatācijas laikā monobloku nepieciešams regulāri pārbaudīt, vai nav radusies brīvgaita un vaļīgums, ja nepieciešams, tas jāpievelk. Pārāk vēlu atklājot trūkumus, var tikt sabojāta ne tikai monobloka ass, bet arī rāmis!

Ja rodas brīvgaita vai vaļīgums, jāvēršas specializētā velosipēdu remontdarbnīcā, lai to pareizi pievilktu vai saremontētu/nomainītu.

UZMANĪBU! Klaņa stiprinājuma skrūvei jābūt labi pieskrūvētai. Pastāvīgi pārbaudiet, ja ir radusies brīvkustība, tā ir obligāti jāpievelk.

 

BREMZES

Labas un uzticamas bremzes – Jūsu drošības garants uz ceļa!

Lai nodrošinātu Jūsu velosipēda drošību un efektīvu bremžu darbu, iesakām ievērot šādas prasības:

 • Pirms katra brauciena pārbaudiet, vai visas bremžu stiprinājumu skrūves pievilktas;
 • Pārbaudiet bremžu rokturus, tiem jābūt pareizi piestiprinātiem un viegli nospiežamiem;
 • Pārbaudiet bremžu diskus/rotorus, vai tie neskarās klāt bremžu klučiem.

UZMANĪBU! Labais bremžu rokturis savienots ar aizmugurējām bremzēm, bet kreisais – ar priekšējām bremzēm. Straujai bremzēšanai vienlaicīgi izmantojiet priekšējās un aizmugurējās bremzes. Nebremzējiet tikai ar priekšējām bremzēm.

SVARĪGI! Īpaši jāuzmanās no velosipēda apstādināšanas uz slapja vai slidena ceļa! Bremzēšanas ceļš kļūst garāks, tāpēc tas jāņem vērā, lai droši apstātos.

VELOSIPĒDA PĀRNESUMI

Velosipēda pārnesumus izmanto tam, lai tiktu panākta pastāvīga lieluma spēks, kas iedarbojas uz pedāļiem, un lai tas notiktu kājām kustoties vienā ritmā, neatkarīgi no tā, vai Jūs braucat kalnā vai no kalna, pa vai pret vēju.

IEKŠĒJIE PĀRNESUMI

Tas ir sarežģīts mehāniskais mehānisms, kas integrēts aizmugurējā riteņa rumbā, kurš, pagriežot pārnesumu pārslēgšanas rokturi, pārslēdz pārnesumus. Tādā veidā tiek mainīta mīšanas intensitāte, ātrums un spēks. Visbiežāk sastopamas pārnesumu rumbas ar 3, 5, 7, 8, 9, 11 un 14 pārnesumiem. Velosipēdam var būt arī tikai 1 pārnesums aizmugurējā rumbā.

ĀRĒJIE PĀRNESUMI

Tas ir mehāniskais kopums kas sastāv no 6-12 zobretu kopuma aizmugurē, un 1-3 zobretiem priekšā. Pārnesumu pārslēgšanas rokturi pārslēdz pārnesumus, attiecīgi, labais rokturis aizmugurē, un kreisais priekšā. Pārnesumiem ir jāpārslēdzās maigi un precīzi, neprecīzas slēgšanās rezultātā Jūs variet sabojāt pārnesumu mehānismus. Ja ir aizdomas par neprecīzu pārnesumu slēgšanos, vērsieties specializētos servisa centros.

UZMANĪBU!

 • Velosipēdiem ar Iekšējiem pārnesumiem tos vēlams pārslēgt pedāļu brīvgaitas brīžos (kad neminaties!)
 • Velosipēdiem ar ārējiem pārnesumiem tos vēlams pārslēgt pedāļu gaitā brīžos (kad minaties!)

VELOSIPĒDA APKOPE UN UZGLABĀŠANA

Velosipēds kalpos ilgi un uzticami, ja Jūs ievērosiet velosipēda apkopes prasības:

 • velosipēds regulāri jāmazgā ar ūdeni un specializētiem mazgāšanas līdzekļiem
 • īpaša uzmanība jāpievērš rumbu, priekšējo un aizmugurējo zobratu bloka, bremžu un ķēdes apkopei;
 • pēc mazgāšanas velosipēds ir jānoslauka sauss;
 • iesakām izmantot speciālos vaskus, kuri uzsūc mitrumu un pasargā no korozijas. Vaskus izmantojiet, ievērojot ražotāju rekomendācijas. Izvēloties līdzekļus, konsultējieties ar speciālistiem;
 • ķēde jāeļļo ar tai paredzētām eļļām un smērvielām.
 • velosipēda mazgāšanai neizmantojiet lielu daudzumu ūdens!

SVARĪGI! Netīriet aploces ar šķīdinātājiem, pārliecinieties, ka eļļa vai smērviela nenokļūst uz bremžu diskiem, tās kļūs nepiemērotas ekspluatācijai.

Jāievēro šādi velosipēda uzglabāšanas noteikumi:

 • Iesakām ziemas sezonas laikā ieeļļot velosipēda detaļas un tādā veidā tās iekonservēt.
 • Velosipēda riepas uzglabāšanas laikā ir jābūt pilnībā piepumpētas.
 • Uzglabājiet velosipēdu telpās ar nemainīgu temperatūru. Lielas temperatūras un mitruma svārstības negatīvi ietekmē dažas metāla detaļas. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra ir no 0 līdz 20 grādiem siltuma.
 • Uzglabāšanas telpai jābūt sausai, tajā nedrīkst būt mitrums.

 

VELOSIPĒDA TEHNISKĀ APKOPE

JAUNA VELOSIPĒDA ĪPATNĪBAS. Kad ar jauno velosipēdu nobrauksiet pirmos kilometrus, uzgriežņi, skrūves un troses var atbrīvoties. Var būt nepieciešams pārregulēt pārnesumus vai bremzes, ja troses ir izstaipījušās. Iesakām vērsties jebkurā specializētā velosipēdu servisa, lai tajā tiktu apskatīts viss velosipēds un, ja nepieciešams, to noregulētu. Piemēram, jāpārliecinās, ka:

 • bremzes ir labi noregulētas;
 • sēdekļa un tā stutes pievelkamās skrūves uzticami pievilktas;
 • stūres un tās iznesuma pievelkamās skrūves uzticami pievilktas;
 • pedāļi un pedāļi klaņi uzticami pieskrūvēti;
 • pārnesumi precīzi noregulēti.

Tehniskai apskatei jānodrošina velosipēda tehniskā drošība un jāpalīdz izvairīties no iespējamiem defektiem.

Vienkāršo tehnisko apskati varat veikt paši:

 • Pārbaudiet, vai pēc eļļošanas nav nokļuvušas eļļas paliekas uz riepām vai bremžu klučiem vai bremžu diskiem.
 • Pārbaudiet aizmugurējā pārnesumu pārslēdzēja vadotnes rullīti. Tam jāgriežas brīvi un klusi. Ja nepieciešams, ieeļļojiet.
 • Pārbaudiet ķēdi. Ja uz tās ir parādījusies rūsa vai sakrājušies netīrumi, notīriet to un ieeļļojiet ar šķidru smēreļļu.
 • Pārbaudiet, vai viegli un bez trokšņa rotē monobloka ass, priekšējā un aizmugurējā rumba, vai neaizķeras pedāļi.
 • Pārbaudiet priekšējās amortizatoru dakšas kustību. Ja sadzirdat čīkstēšanu, ar tīru drānu notīriet dakšas darba daļu, un tad uz tās uzpildiet dažus pilienus eļļas.

UZMANĪBU!

 • Lai nodrošinātu kvalitatīvu rotējošo detaļu darbu, ik pēc 3 mēnešiem vai 150 kilometriem nobrauktā attāluma pārbaudiet tās un, ja nepieciešams, ieeļļojiet.

SVARĪGI! Tāpat kā visas mehāniskās detaļas, velosipēds var nolietoties. Dažādu materiālu un detaļu izmantošana, kā arī nogurums var ietekmēt dažādi. Ja detaļas lietošanas laiks beidzas, tā var sabojāties vai salūzt, tādā veidā radot apdraudējumu velosipēdista veselībai. Jebkādas plaisas, skrāpējumi vai krāsas izmaiņas lielas slodzes zonās liecina, ka detaļas ekspluatēšanas ilgums beidzās un tā ir jānomaina.

Tehnisko velosipēda apskati veiciet velosipēdu remontdarbnīcā. Tikai kvalificēts speciālists varēs pienācīgi veikt  šos darbus.

 

INSTRUMENTI UN DETAĻAS CEĻĀ

Brauciena laikā iesakām ņem līdzi šādas rezerves detaļas un instrumentus:

 • pumpi;
 • rezerves kameru;
 • kameras lāpstiņas
 • instrumentus, kas paredzēti svarīgu skrūvju atskrūvēšanai – seškantša komplektu.

 

KRAVAS TRANSPORTĒŠANA

Transportējot kravu, mainās braukšanas apstākļi, tāpēc jāievēro dažas prasības:

 • Labi piestipriniet kravu un pievērsiet uzmanību pieļaujamai bagāžnieka slodzei.
 • Kravu varat piestiprināt gan aizmugurē, gan priekšpusē. Svarīgi, lai Jūsu vadāmais velosipēds uz ceļa saglabātos stabils un viegli vadāms.

 

To top
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Attēls
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Stock
 • Pieejamība
 • Pievienot grozam
 • Description
 • Content
 • Svars
 • Izmēri
 • Papildus informācija
Click outside to hide the comparison bar
Salīdzināt